mail@idopot.nl | 06 1316 3165

Adviseur & projectleider innovaties

Advies
Als adviseur houd ik me bezig met allerlei innovaties. Zowel voor nog te creëren innovaties als ook voor het toetsen van de haalbaarheid van bestaande projecten. Ik heb gewerkt voor commerciële bedrijven, voor meerdere afdelingen binnen de gemeente Den Haag, een politieke partij en binnen de GGZ. Ook onderhoud ik veel contact met verscheidene welzijnsorganisaties en met het (volwassenen)onderwijs. Binnen mijn adviezen staan kostenreductie én het maken van een kwaliteitsslag gezamenlijk centraal. Mijn adviezen hebben een pragmatische en toekomstgerichte insteek waarmee vrij gemakkelijk een concreet projectplan gevormd kan worden. 

Projectleiding
Met regelmaat continueer ik mijn adviezen met projectleiding. Dat gaat meestal over het opstarten van grensoverschrijdende projecten, in de trant van de circulaire economie. Ik neem bij zulke opdrachten slechts de opstart voor mijn rekening. Daarin breng ik alle partijen en individuen in stelling zodat het project door hen kan worden voortgezet. 

Projectovername
In enkele gevallen kan ik ook gebruik maken van een stichting waarvan ik penningmeester ben. Met deze stichting richten we ons op allerlei sociale en duurzame projecten. Binnen de stichting werken we met een groot aantal freelancers die we naar gelang kunnen inzetten. We hebben freelancers aan het werk (gehad) voor praktische functies (zoals horeca of voor tuinaanleg) en voor organisatorische werkzaamheden (zoals marketing, fondsenwerving, projectleiding e.d.)


Pluk Den Haag
Het meest aansprekende project uit mijn portfolio is Pluk Den Haag. Pluk is een samenwerkingsverband tussen Parnassia/Reakt en Stichting Team Terra. Het heeft als uitgangspunt om psychiatrie en ondernemerschap samen op te laten trekken in een natuurlijke omgeving. In 2012 heb ik de opstart van Pluk gecoördineerd en ben ik in 2016 bezig om er een grootschalige organisatorische vernieuwing in door te voeren. Mijn werk bij Pluk is o.a. geweest:
- het bijelkaar brengen van verschillende partijen (gemeente, ondernemers, Parnassia/Reakt en andere welzijnsorganisaties)
- business cases opstellen
- contracten opstellen
- teams samenstellen
- geldstromen in orde maken 
- inkooppartners vinden en prijzen vastleggen 

Als opstartcoördinator van een project liggen de bovenstaande werkzaamheden mij het beste, maar als spil in het web doe ik zijlings ook andere werkzaamheden om projecten snel op de rit te krijgen. Zo heb ik voor Pluk bijvoorbeeld het volgende gedaan:
- Layout: logo, flyers en folders 
- Internet: facebook (www.facebook.com/plukdh), website (www.plukdenhaag.nl) en google 
- Video: twee promotievideo's bedacht en deels ontwikkeld (bv: in deze film bedien ik de camera terwijl mijn dochter heel Pluk laat zien) 
- Financieel: boekhouding, kassa-afwikkeling en BTW kwesties oplossen (zoals vrijstellingen) 
- Personeel: sollicatieprocedures opstarten en gesprekken voeren, en nieuwkomende freelancers begeleiden bij inschrijvingen en met administratie
... en nog vele andere kleine taken die bij een opstart van belang zijn. 

Waar nodig kan ik (als all-rounder) alle mogelijke posities binnen een opstart zelf invullen, maar het geniet de voorkeur om mijn all-rounder-schap in te zetten voor het begeleiden en/of scherp houden van de betrokkenen. 


Vrijblijvend gesprek
Mocht mijn werk u aanspreken en heeft u advies, een projectleider óf een ondernemerscollectief nodig, kijk dan graag verder op www.jay-ido.com.