mail@idopot.nl | 06 1316 3165

FINANCIEEL MANAGEMENT

Als freelancer houd ik me bezig met allerlei maatschappelijk innovaties. Zowel op sociaal gebied als ook op het gebied van groene of duurzame innovaties word ik vaak ingezet. Mijn rol binnen zulke projecten is het zorgdragen voor financiele gezondheid. Voor veel projecten is er wel vaak een opstartfinanciering voorhanden maar vormt de financiering voor de langere termijn de grootste uitdaging. Het is mijn taak om met een plan of een idee te komen waarbij de inhoudelijke doelstellingen voor een lange termijn behaald zullen worden. 

Mijn werkzaamheden zijn altijd van financiele aard maar omdat ik me ook beweeg op het inhoudelijke en organisatorische veld is het zeer divers. Voor grote organisaties zoals gemeente Den Haag en Parnassia doe ik vooral planvorming en projectleiding. Voor bedrijven, fondsen en semi-overheid komt het vaak neer op advieswerk, en bij een aantal non-profit organisaties fungeer ik als financial controller. 

Vaak als ik benaderd word dan is het omdat er gezocht wordt naar "een financieel iemand". Mocht u ook zo iemand nodig hebben dan hoor ik het graag.