Ido Pot

Adviseur strategie & financieel management


 
STRATEGIE


Als zelfstandig ondernemer help ik velerlei organisaties, bij de planvorming voor de uitdagingen die zij aan willen gaan. Vaak betreft het maatschappelijke innovaties binnen het sociale domein, en niet zelden is de financiële haalbaarheid een zwaarwegende factor. Vanwege mijn netwerk binnen meerdere sectoren, en mijn kennis over de behoeften die er in alle sectoren zijn, werk ik graag toe naar samenwerkingsverbanden die sectoroverschreidend zijn. FINANCIEEL MANAGEMENT


Ik ben een netwerker, een strateeg en zeer creatief als het gaat om maatschappelijke innovaties. Veelal verricht ik mijn werk vanuit mijn gedrevenheid als econoom. Deswege zijn ook het beoordelen van plannen op financiële haalbaarheid, het dichten van gaten in een begroting, en het adviseren over belastingen en andere geldstromen, een aantal werkzaamheden waar ik mij graag voor inspan. 

CONTACT

 06 1316 3165            mail@idopot.nl